Vitajte na stránkách nášho cvičáku,

zameriavame sa na všeobecný výcvik psov všetkých plemien a športovú kynológiu.

 • Na našom cvičáku privítame každého, kto chce svojho psíka vycvičiť, socializovať, naučiť nové veci potrebné pre každodené použitie, pripraviť na skúšky z poslušnosti.
 • Individuálny prístup aj pri skupinovom výcviku.
 • Šteniatka po druhej vakcinácií aspoň dva týždne.
 • Naučíme majiteľov ako z nich vychovať naozajstných priateľov človeka.
  Forma výcviku pozitívnym odmeňovaním je u nás samozrejmosťou.
   

Výcvik psa je vo všeobecnosti veľmi dôležitý hlavne z hľadiska jeho ovládateľnosti. Podľa toho za akým účelom sme si psa zaobstarali, smerujeme aj jeho výchovu a výcvik. To znamená že pri výbere psa resp. plemena si treba dobre uvedomiť pre aké účely sme si psa zaobstarali a tiež si dobre naštudovať jednotlivé špecifické vlastnosti plemena, o ktoré máme záujem. Teda či ho máme len pre potešenie, pre športové účely alebo máme záujem napríklad z neho vychovať záchranárskeho psa. V Kynologickom klube Lazany privítame každého, kto má chuť a záujem zo svojho psa vycvičiť a vychovať ovládateľného psa, ktorý bude schopný sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti.

 

Spoločný výcvik sa koná v areáli MKK v Lazanoch:

(Pri cukrárni sa držte vpravo po poľnej ceste. Po cca 500m na ľavej strane sa nachádza areál MKK).

Nedeľa: od 9.00 - do 12.00 h

 

POKYNY PRE VÝCVIK:

 • Vstup so psom do areálu je povolený len po predchádzajúcom predložení veterinárneho osvedčenia ( platné očkovanie proti základným ochoreniam a besnote ).
 • Zákaz voľného pohybu psa po areáli, bez priamej kontroly psovodom.
 • Psa odkladať na určené miesta, neuväzovať ich o oplotenie a prekážky.
 • Pri vstupe do areálu je pes na vôdzke.
 • Na výcvik prichádzať o 10 až 15 minút skôr. Pes by mal byť hladný, nenakŕmený.
 • Pri neskorom príchode nenarúšať výcvik.
 • Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby.
 • Psovod má nosiť na výcvik: obyčajný obojok, príp. aj výcvikovú retiazku, obyčajnú vôdzku (nie samonavíjaciu), hračky-aport, odmeny- maškrty, misku s vodou, prípadne náhradný obojok a vôdzku.
 • Pokiaľ sa pes „vyvenčí“ v areáli cvičáku, je psovod povinný exkrementy po ňom odpratať.
 • Počas výcviku zodpovedá za priebeh výcviku výcvikár. Psovodi sa riadia nariadeniami výcvikára.
 • Psovod je povinný raz ročne zaočkovať psa proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde, leptospiróze (komplexná vakcinácia).Odčervenie sa vykonáva raz za 3 mesiace. Každý nový člen je povinný predložiť očkovací preukaz.
 • Pokiaľ je pes agresívny či už voči ľuďom, alebo psom, o jeho prijatí rozhodne výbor kynologického klubu.Psovod je potom počas výcviku povinný opatriť psa náhubkom.
 • Výcvikára môžete požiadať o radu aj v otázkach, ktoré súvisia so starostlivosťou a výchovou psa.
 • Výcvikové zásady (povelová technika, spôsob nácviku jednotlivých cvikov, atď.) dodržiavame vždy a všade, iba tak dosiahneme, že nás pes poslúchne v každej situácii.
 • Od psovodov sa očakáva aktívna účast na akciách klubu a na brigádach organizovaných klubom.
 • Háravé sučky sa výcvikov nezúčastňujú.
 • Udržiavať čistotu v areáli.