Dôležitý oznam

28.02.2012 16:26

Dňa 3.3.2012 t.j. v sobotu sa o 15:00 hod.v priestoroch Mkk Lazany uskutoční členská schôdza.Účasť všetkých členov je nutná.

—————

Späť