Dôležité oznamy!!!

V sobotu 04.02.2017 o 14.30 hod. v cukrárni pri bytovkách v Lazanoch sa uskutoční Výročná členská schôdza, na ktorú Vás týmto všetkých pozývam :)

Na členskej schôdzi je možné uhradiť členský poplatok na rok 2017 v hotovosti, resp. ho môžete zaplatiť na účet, ktorý je uvedený na našej webstránke.

Členské na rok 2017 ostáva nezmenené t.j. 30 €  pre každého člena klubu, vrátane mládeže !