Dôležité oznamy!!!

Členské na rok 2019 ostáva nezmenené, t.j. 30 €  pre každého člena klubu, vrátane mládeže ! 

Členské je možné uhradiť v hotovosti členovi výboru MKK Lazany, resp. uhradiť na číslo účtu:

 SK49 8330 0000 0027 0140 3039, v poznámke uveďte meno člena, za ktorého sa platí členské. VS 2019.